Holenderskie obywatelstwo

In Prawo w Holandii

Jak uzyskać holenderskie obywatelstwo? Z tym i podobnymi pytaniami styka się wiele osób, które już na stałe chcą zamieszkać w Holandii i czują się jak rodowici Holendrzy. Podstawowym warunkiem, żeby w ogóle móc się ubiegać o obywatelstwo, jest mieszkanie w Holandii już co najmniej od 5 lat. Jeżeli więc spełniasz ten zasadniczy warunek, zapoznaj się z pozostałymi informacjami nt. otrzymania obywatelstwa holenderskiego.

Naturalizacja

Naturalizacja to proces, który przysługuje obcokrajowcom mieszkającym w Holandii, jak już wspomnieliśmy, co najmniej 5 lat. Sam zaś termin „naturalizacja” oznacza unarodowienie, będące w praktyce wdrażaniem się i przyswajaniem do warunków życia w nowym kraju. Jest to o tyle istotne, że pomaga na przygotowanie się do „bycia Holendrem”  w sposób mentalny, a nie jedynie nominalny. Aby ubiegać się o naturalizacji, należy spełnić następujące warunki:

  • ukończone 18 lat;
  • posiadanie pozwolenia na stały pobyt w Holandii;
  • mieszkanie w Holandii (lub na Antylach Holenderskich) przez co najmniej 5 lat;
  • gotowość do zrzeczenia się swojego obecnego obywatelstwa;
  • umiejętność pisania i mówienia w języku niderlandzkim na poziomie A2 oraz potwierdzenie tego egzaminem państwowym;
  • zaświadczenie o niekaralności w okresie ostatnich 4 lat;
  • suma mandatów w okresie ostatnich 4 lat nie może przekroczyć 810 euro;
  • zdeklarowanie się do uczestnictwa w oficjalnej ceremonii otrzymania obywatelstwa, na której trzeba ślubować wierność nowej ojczyźnie.

Jeśli jednak nie spełniamy podstawowego warunku, jakim jest pięcioletnie, nieprzerwane mieszkanie w Holandii, to wbrew pozorom sytuacja nie jest przegrana. Nadal możemy starać się o obywatelstwo holenderskie, pod warunkiem, że: nie posiadamy żadnego obywatelstwo lub otrzymaliśmy status uchodźcy i mieszkamy w Holandii co najmniej 3 lata; posiadaliśmy w przeszłości obywatelstwo holenderskie; pobraliśmy się z osobą, która posiada holenderskie obywatelstwo, a od ślubu minęły już 3 lata; mieszkaliśmy w Holandii z przerwami w sumie 10 lat – jednak 2 lata muszą być nieprzerwane. To oczywiście wyjątki od reguły, którą odpisaliśmy w poprzednim akapicie.

Podwójne obywatelstwo

Sytuacja nieco się komplikuje, w wypadku, gdybyśmy chcieli zachować także swoje polskie obywatelstwo. Zasadniczo nie ma takiej możliwości, jeśli chodzi o Polaków, ponieważ jednym z warunków posiadania podwójnego obywatelstwa jest sytuacja, w której państwo nie daje możliwości zrzeczenia się obywatelstwa. Polska natomiast taką możliwość daje. Jak to zazwyczaj bywa, są jednak wyjątki od normy, a więc podwójne obywatelstwo można uzyskać wtedy, gdy np. mąż lub żona posiadają już obywatelstwo holenderskie, urodziliśmy się w Holandii lub na Antylach Holenderskich, a także gdy istnieje jakiś inny, indywidualny powód.

Kwestie formalne

Skoro już pokrótce omówiliśmy warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać holenderskie obywatelstwo, przejdźmy do omówienia konkretnych kroków, jakie należy dokonać, aby formalności stało się zadość. Najpierw należy wypełnić odpowiedni formularz i złożyć go w dane gminie. Trzeba także zapłacić 1091 euro, jeśli staramy się o obywatelstwo rodzinne lub 855 euro w przypadku pojedynczego wniosku o obywatelstwo. Należy również przedłożyć dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, akt urodzenia oraz certyfikat z ukończonego pomyślnie egzaminu integracji obywatelskiej. Następnie możemy już spokojnie czekać na potwierdzenie drogą pocztową. Zwieńczeniem całego procesu będzie uroczysty obrzęd przyznania obywatelstwa.

Mobile Sliding Menu