Rozliczenie i zwrot podatku z Holandii – co warto wiedzieć?

In Blog, Prawo w Holandii

[artykuł sponsorowany]

Osoby wykonujące pracę zarobkową w Holandii z niecierpliwością czekają na pismo z Belastingdienstu — holenderskiego urzędu skarbowego. Jednocześnie samo wezwanie do złożenia deklaracji jest tylko początkiem procesu rozliczeniowego. Wobec tego, co warto wiedzieć o samym rozliczeniu i ewentualnym zwrocie podatku z Królestwa Niderlandów?

Kto może uzyskać zwrot podatku z Holandii?

Zgodnie z prawem, każda osoba wykonująca — legalną — pracę na terenie Holandii musi posiadać numer BSN. Jak łatwo można wywnioskować, jest to numer identyfikacji podatkowej, który ułatwia wykonywanie poszczególnych czynności urzędowych. Legalne zatrudnienie w Holandii równoznaczne jest z tym, że pracodawca potrącał z wynagrodzenia miesięcznego zaliczkę na podatek dochodowy. Jeśli w finalnym rozliczeniu powstała nadpłata, wówczas każdy podatnik może starać się o jej zwrot. Niemniej jednak od 2022 roku o zwrot podatku z Holandii mogą ubiegać się jedynie ci, którzy osiągnęli tam minimalnie 90% swoich całościowych dochodów. Warto zauważyć, że w świetle polskiego prawa, obowiązkowe jest rozliczenie się z dochodów uzyskanych poza granicami kraju.

Jakie dokumenty będą potrzebne do rozliczenia podatku z Holandii w Polsce?

Rozliczenie podatku z Holandii (https://all-tax.pl/zwrot-podatku-holandia/) przed polskim urzędem skarbowym będzie możliwe po wypełnieniu deklaracji PIT – 36 ZG. Jest to załącznik, który powinien zostać złożony we właściwym urzędzie skarbowym wraz z tradycyjną deklaracją PIT – 36. W dokumencie PIT 36 ZG musi znaleźć się informacja o dochodach uzyskanych podczas pracy w Holandii. Dodatkowo należy również podać:

  • dane osobowe podatnika;
  • okres zatrudnienia w Królestwie Niderlandów — jeśli praca wykonywana była z przerwami lub u innych pracodawców, kluczowe jest poprawne zsumowanie wszystkich okresów;
  • poprawny numer konta bankowego.

Polscy rezydenci, którzy uzyskiwali dochód z tytułu pracy w Holandii muszą rozliczyć się przed urzędem skarbowym zarówno w jednym jak i w drugim kraju. Niemniej jednak stosowana jest tu zasada proporcjonalnego opodatkowania. Daje ona możliwość na obniżenie podatku, który rozliczany jest przed polskim urzędem skarbowym o kwotę podatku wpłaconego w Holandii. 

Pracownicy mogą również starać się o zwrot dodatku do ubezpieczenia w Holandii (https://all-tax.pl/zorgtoeslag-zwrot-ubezpieczenia-z-holandii/) Zorgtoeslag – czyli dofinansowania, które sprawia, że obciążenia podatkowe są dużo niższe.

Ile się czeka na zwrot podatku z Holandii?

Holenderski urząd skarbowy przewiduje zwrot nadpłaconego podatku w terminie do 12 miesięcy od wpłynięcia deklaracji podatkowej uzupełnionej o pozostałe dokumenty. Wobec tego można powiedzieć, że jeśli deklaracja podatkowa zostanie złożona w marcu, jednak zaświadczenie o dochodach wysyłane z polskiego urzędu skarbowego dotrze do Belastingdienst w kwietniu, wówczas to od tego miesiąca liczony jest czas na wypłacenie zwrotu. Co więcej, warto mieć na uwadze, że rezydenci podatkowi mogą rozliczyć się w Holandii do 5 lat wstecz. Analogicznie, deklaracje za poprzednie lata wiążą się z nieco dłuższym czasem oczekiwania na zwrot. 

W przypadku bieżących rozliczeń podatkowych standardowo można oczekiwać zwrotu w ciągu 3-6 miesięcy.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie biura rozliczeń zagranicznych All-Tax.

Mobile Sliding Menu