Rozliczenie podatku w Holandii – jak wygląda harmonogram składania dokumentów i zwrotów?

In Blog, Prawo w Holandii

[artykuł sponsorowany]

Legalne zatrudnienie na terenie Niderlandów jest równoznaczne z nałożeniem na podatnika obowiązku rozliczenia się z tamtejszym urzędem skarbowym, czyli hol. Belastingdienst. W Holandii, podobnie jak w Polsce i w większości krajów Unii Europejskiej, należy w tym celu przedłożyć w odpowiednim urzędzie wypełnioną deklarację podatkową. Zasady i regulacje prawne związane z tą procedurą pozostają jednak odrębne dla każdego z państw. Dlatego osoby, które zdecydowały się na emigrację zarobkową do Holandii, stając przed koniecznością dokonania rozliczenia podatkowego, powinny uprzednio zweryfikować różnice między polskim a niderlandzkim systemem fiskalnym. Z tego artykułu dowiesz się, jak wygląda rozliczenie z Belastingdienst, jakie terminy obowiązują podatników oraz co zrobić, by otrzymać szybki zwrot podatku z Holandii.

Rozliczenie podatku w Holandii – o czym należy pamiętać?

Jedna z kluczowych różnic między polskim a holenderskim systemem podatkowym dotyczy progów podatkowych. W obu państwach obowiązują dwa progi podatkowe, jednak w sposób znaczący różnią się one pod względem swej wysokości. W Polsce wynoszą one kolejno 17% oraz 32%, natomiast w Niderlandach analogiczne progi podatkowe sytuują się na poziomie 37,05% i 49,5%. Dodatkowo tamtejszy system podatkowy nie przewiduje znanej z Polski kwoty wolnej od podatku – w miejsce to oferuje zaś większe możliwości w zakresie zastosowania ulg oraz dodatków, których nie uwzględnia z kolei rodzimy fiskus.

Wymagane dokumenty

W celu rozliczenia się i otrzymania zwrotu podatku z Holandii należy przedłożyć w tamtejszym urzędzie skarbowym odpowiedni formularz. Obowiązują trzy rodzaje tego wniosku:

  • formularz P przeznaczony dla osób, które są zameldowane w Niderlandach przez cały rok;
  • formularz M przeznaczony dla osób, które są zameldowane w Niderlandach jedynie przez pewną część roku;
  • formularz C przeznaczony dla osób, które w ogóle nie były zameldowane w Niderlandach w ciągu roku.

Ponadto należy skompletować kilka dodatkowych dokumentów, w tym: oświadczenie o okresie pracy, skan karty podatkowej (hol. Jaaropgave) oraz kopię dowodu tożsamości.

Obowiązujące terminy

Holenderski urząd skarbowy przewiduje dwa terminy na złożenie deklaracji podatkowej – 1. maja roku następującego po roku rozliczeniowym, a dla osób, które nie zdążą dopełnić tej formalności w tym czasie – 1. lipca. W określonych przypadkach możliwe jest przedłużenie tej daty na specjalny wniosek podatnika. Warto pamiętać również, że w Holandii można rozliczać podatek aż do pięciu lat wstecz.

Jak uzyskać zwrot podatku z Holandii?

O zwrot podatku z Holandii może starać się każda osoba, która była zatrudniona na terenie tego kraju i posiada BSN numer (jest on przyznawany podatnikom pracującym i mieszkającym w Niderlandach). Jak wspomniano, podstawą do otrzymania należnego zwrotu jest złożenie deklaracji w tamtejszym urzędzie skarbowym. Aby jego wysokość była możliwie najkorzystniejsza, warto pamiętać o dostępnych ulgach i zwolnieniach, do których należą szczególnie:

  • Algemene heffingskorting – ulga podstawowa;
  • Zorgtoeslag – dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego;
  • Heffingskorting – ulga na partnera fiskalnego;
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting – ulga na dziecko.

Ile czeka się na zwrot podatku z Holandii?

Czas oczekiwania na zwrot podatku z Holandii bywa różny i zależy od momentu dostarczenia deklaracji do tamtejszego urzędu skarbowego. W praktyce na rozpatrzenie wniosku można czekać niekiedy nawet do 12 miesięcy. Aby przyspieszyć całą procedurę, warto zadbać – przy pomocy specjalistów – o poprawność i kompletność dokumentacji, a także jej terminowe przedłożenie w odpowiednim urzędzie.

Mobile Sliding Menu