Certyfikat VCA

In Praca, Prawo w Holandii

VCA – nie takie straszne, jak myślisz

Jeżeli planujesz pracę w branży budowlanej w Holandii, to istnieje kilka niezbędnych dokumentów, które musisz posiadać, aby móc w ogóle zacząć taką pracę. Często tego rodzaju bariery formalne wydają się trudne do przeskoczenia, w efekcie czego – wiele osób rezygnuje z wyjazdu i podjęcia pracy w Holandii. Jednak uzyskanie certyfikatu VCA wcale nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać. VCA to system certyfikatów bezpieczeństwa, który obowiązuje także w Belgii, a także bardzo często także w innych krajach – Niemczech, Austrii, Szwajcarii, czy Skandynawii. Posiadanie tego certyfikatu to podstawowy warunek, by móc pracować na budowie. VCA oznacza, że pracownik przeszedł odpowiednie przeszkolenie, dzięki któremu jest gotowy do bezpiecznej pracy. Dla firm system VCA to cały program zarządzania bezpieczeństwem prowadzonych projektów budowlanych, a także zestaw wytycznych do budowania systemu ochrony zdrowia i środowiska w prowadzonych działaniach. Dokument VCA to dyplom, który poświadcza zaliczenie przez daną osobę niezbędnych szkoleń. Co szczególnie istotne, tego rodzaju certyfikat jest ważny aż 10 lat i jest ważny we wszystkich krajach objętych systemem. Oznacza to, że nawet jeżeli dana osoba zmieni miejsce pracy, np. z Holandii na Niemcy – to jest certyfikat wciąż będzie ważny i respektowany. Certyfikat VCA to istotny dokument szczególnie dla pracowników związanych z tzw. branżami wysokiego ryzyka – takimi jak np. branża petrochemiczna, branża budowlana, czy przemysłu ciężkiego.

VCA – rodzaje

Wyróżnia się dwa podstawowe typy certyfikatu VCA – w zależności od stopnia specjalizacji i zakresu obowiązków danego pracownika.

VCA Basic

Podstawowy certyfikat to VCA Basic – który skierowany jest do tzw. pracowników liniowych – wykonujących podstawowe prace. Szkolenie trwa 8 godzin, a na jego zakończenie przeprowadzany jest test sprawdzający zebraną wiedzę. Sam test trwa godzinę i składa się z 40 pytań. Co szczególnie ważne, egzamin VCA Basic dostępny w j. polskim, angielskim, niemieckim, holenderskim, słowackim, rumuńskim, węgierskim, włoskim, portugalskim, francuskim oraz innych językach UE. Jego koszt wynosi w Holandii 210 euro, natomiast w Polsce to 1490 złotych z VAT.

VCA VOL

Drugi rodzaj certyfikatu, przeznaczony dla kierowników, managerów oraz osób prowadzących firmę to VCA VOL. W tym wypadku podstawą uzyskania certyfikatu jest przejście dwóch etapów szkoleniowych – pierwszy to szkolenie on-line prowadzone w wybranej wersji językowej oraz dodatkowo szkolenie stacjonarne. Podobnie, jak w przypadku egzaminu VCA Basic szkolenie zakończone jest egzaminem. Natomiast egzamin VCA VOL jest dostępny tylko w j. angielskim, holenderskim, francuskim lub niemieckim. Trwa 75 minut, w czasie których trzeba odpowiedzieć na 70 pytań jednokrotnego wyboru. Jego koszt to 240 euro, jeżeli decydujemy się na przejście kursu w Holandii lub 2250 złotych z VAT w Polsce.

W każdym rodzaju egzaminu istnieje możliwość powtórzenie w przypadku niepowodzenia, natomiast każde nowe podejście jest dodatkowo płatne.

Mobile Sliding Menu