Het Bureau Krediet Registratie – Bank Informacji Kredytowej

In Finanse w Holandii

Coraz więcej Polaków decyduje się na stały pobyt i pracę w Holandii. Owszem, wyjazd zagranicę kojarzy nam się z większymi zarobkami i odkładaniem zaoszczędzonych pieniędzy lub wysyłaniem ich do kraju. Co zrobić jednak, jeżeli znajdziemy się w sytuacji zwiększonych potrzeb finansowych? Jeżeli jesteśmy na stałe pracownikami w Holandii, to tam możemy ubiegać się o kredyt lub pożyczkę od lokalnego banku. Jest kilka zasad i wskazówek, o których warto wiedzieć, aby nasze ubieganie się o dodatkowe środki było skuteczne.

Historia kredytowa w Holandii

Podobnie jak w Polsce, w Holandii działa specjalny rejestr, w którym zbieranie są dane dot. wszystkich kredytów, pożyczek bankowych, które bierze dany obywatel. Podobnie, jak w naszym kraju, dotyczy on także drobnych zakupów na raty. To, czy mamy zaciągnięte zobowiązania, jakiej są one wysokości i czy udaje się nam je regularnie spłacać, wpływa na naszą ocenę kredytową i postrzeganie przez banki. W Polsce takich rejestrów jest kilka, jednak najpopularniejsze to BIK – Biuro Informacji Kredytowej, czy BIG – Biuro Informacji Gospodarczej. W holenderskiej rzeczywistości odpowiednikiem BIK-u będzie BKR – Het Bureau Krediet Registratie, czyli holenderski Bank Informacji Kredytowej. W rejestrze, do którego wpisy są obowiązkowe, znajdują się wpisy zarówno o spłacanych w terminie, jak i zaległych zobowiązaniach. Znajdują się także dane osobowe i teleadresowe klienta banku. Uwaga! Jeżeli np. zmienimy adres zameldowania lub korespondencyjny – mamy obowiązek zgłosić takie zmiany do banku. Aktualnie w Bureau Krediet Registratie znajdują się dane o wszystkich kredytach i zobowiązaniach – są one przechowywane przez 5 lat (wg. nowych przepisów planuje się wydłużenie tego czasu aż do 10 lat).

Pozytywna czy negatywna historia kredytowa w Holandii?

Sposób, w jaki spłacamy nasze zobowiązania przeliczany jest na punkty, na podstawie których otrzymujemy określony status – pozytywną lub negatywną historię kredytową. W oczywisty sposób nasz status wpływa na to, czy mamy szansę na otrzymanie kolejnego kredytu lub pożyczki w banku. Banki mają obowiązek sprawdzić nasz profil w Bureau Krediet Registratie przed podpisaniem umowy. Jeżeli spłacamy wszystkie zobowiązania w terminie – to nasz status zostaje oznaczony jako „positive” – pozytywny. Jeżeli dana osoba ma opóźnienia we wpłacaniu, to otrzymuje status „negative” – negatywny, który dzieli się na cztery kategorie:

Historia kredytowa w Holandii – kategorie

  • kategoria A – dla osób, których opóźnienie w spłacaniu rat wynosi od 2 do 4 miesięcy.
  • kategoria A1 – dotycząca osób opłacających raty z wykorzystaniem tzw. regelingu, czyli dodatkowego terminu spłaty.
  • kategoria A2 – w przypadku, kiedy płatności są realizowane z wykorzystaniem „incassobureau”.
  • kategoria A3 – kiedy kwota kredytu wyższa niż 250 euro została umorzona i nie znana jest data spłaty lub kwota nie jest już do odzyskania.

Jak sprawdzić swoją historię kredytową w Holandii

Baza BKR jest otwarta dla wszystkich mieszkańców – za opłatą 15 euro możemy złożyć wniosek o zapoznanie się ze swoją historią. Czas oczekiwania na wygenerowanie raportu to około 10 dni. Co szczególnie istotne, także polskie banki mogą ubiegać się o raport BKR.

 

 

Mobile Sliding Menu