Jaaropgaaf co to jest

In Ważne słowa

Jaaropgaaf który przez Polaków potocznie nazywany jest jarografem jest to holenderska karta podatkowa. Czyli jest to nic innego jak zaświadczenie o Twoich dochodach oraz zapłaconych zaliczkach na podatek dochodowy, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jaarograf jest nam potrzebny też do otrzymania zwrotu z podatku. Więcej na ten temat tutaj: zwrot podatku z Holandii.
Jarograf powinniśmy otrzymać od swojego pracodawcy najpóźniej do połowy marca. Wystawiany jest on przez holenderskiego pracodawcę po zakończeniu bieżącego roku podatkowego. Warto wspomnieć że koniec roku podatkowego w Holandii pokrywa się z końcem roku kalendarzowego

Jaarograf – co zawiera

W jarografie przedstawione są:

  • sumy uzyskanych dochodów
  • wysokość zapłaconego podatku,
  • wysokość zapłaconych składek ubezpieczeniowych,
  • dane firmy która wystawiła dokument
  • dane pracownika czyli Twoje

Pamiętaj! Jeżeli w danym roku podatkowym pracowałeś u więcej niż jednego pracodawcy, to otrzymasz Jaarograf od każdego pracodawcy.

Zgubiłem Zgubiłam Jaaropgaaf

Jeżeli jakiś pracodawca nie przesłał Ci jarografu lub też gdzieś go zgubiłeś skontaktuj się z firmą i poproś o ponowne przesłanie dokumentu.

Jak wygląda Jaaropgaaf

Wygląd graficzny dokumentu jest różny i praktycznie u każdego pracodawcy wygląda on inaczej. Nie ma to jednak większego znaczenia. Najważniejsze jest żeby dokument zawierał poprawne dane. Jeżeli w dokumencie zobaczyłeś jakiś błąd to koniecznie poproś pracodawcę o naniesienie korekty.

Co oznaczają najważniejsze pozycje w Jaaropgaaf:

LOON (LOON VOOR LOONBELASTING/PREMIE VV lub FISCAAL LOON) – jest to nasz zarobek brutto

INGEHOUDEN LOONBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN (LOONHEFFING lub INGEHOUDEN LOONHEFFING lub LOONBELASTING/PREMIE V.V.) – jest to zaliczka pobrana na podatek dochodowy i ubezpieczenie społeczne. Ta kwota jest jednocześnie maksymalną kwotą zwrotu podatku w Holandii jaką możemy otrzymać.

VERREKENDE ARBEIDSKORTING (ARBEIDSKORTIN) – jest to wysokość ulgi podatkowej.

INGEHOUDEN BIJDRAGE ZORGVERZEKERINGSWET (PREMIE ZIEKENFONDS) – są to składki na ubezpieczenie chorobowe. Można to odliczyć od podatku, ale dopiero od bardzo wysokiego progu.

LOON ZORGVERZEKERINGSWET – kwota płacona na ubezpieczenie

Posiadając Jarograf możemy ubiegać się o zwrot podatku z Holandii. Czytaj więcej o zwrocie podatku z Holandii

Mobile Sliding Menu