Holandia czy Niderlandy

In Blog, Społeczeństwo, Ważne słowa

Holandia czy Niderlandy? Jak poprawnie powinno się używać tych nazw? A może oba określenia są poprawne, a stosowanie ich zależy od kontekstu?

Omawiany kraj tulipanów można tak naprawdę określać aż czterema dopuszczalnymi nazwami: Holandia, Królestwo Holandii, Niderlandy oraz Królestwo Niderlandów. I choć Holandia jest z pewnością najczęściej używana, to pozostałe nazwy również mają swoją rację bytu. Na pewno jednak bardziej oficjalnym określeniem, używanym w kontekście urzędowym czy też politycznym jest Królestwo Holandii. Nazwa ta podkreśla jednocześnie ustrój państwa. Jak to jest w takim razie ze wspomnianymi już Niderlandami?

Niderlandy

Aby wyczerpująco przyjrzeć się pojęciu „Niderlandy” warto przypomnieć, iż ma ono niejedno znaczenie. Określa bowiem historyczną nazwę obszaru znajdującego się u ujścia rzeki Ren, Mozy i Skaldy do Morza Północnego, jak również jest po prostu często używanym, potocznym synonimem Holandii. Warto jednak uczulić, że historyczna kraina geograficzna o nazwie Niderlandy nie jest tożsama z przestrzenią, jaką obecnie zajmuje Holandia. Dawne Niderlandy to region obecnego Beneluksu, złożony z trzech sąsiadujących ze sobą państw: Belgii, Holandii oraz Luksemburga. Obecnie Niderlandami nazywa się również połączenie Holandii z zależnymi jej wyspami, takimi jak: Aruba, Curaçao i Sint Maarten.

Królestwo Niderlandów

Królestwem Niderlandów zasadniczo bardzo często określa się po prostu Holandię. Uwzględnia się w oczywiście wspomniane wyżej wyspy (Aruba, Curaçao i Sint Maarten). Jaka nazwa zatem jest najbardziej odpowiednia? Ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wydaje się, że w tym wypadku mamy do czynienia z problemem lingwistycznym. Określenie „Królestwo Niderlandów” bardzo często występuje w oficjalnych dokumentach rządowych. Co ciekawe – nawet częściej niż „Królestwo Holandii”. Nasuwa się zatem podejrzenie, że ta różnorodność może wynikać po prostu z różnych tłumaczeń. W końcu oryginalna nazwa państwa to „Nederland”, a także Koninkrijk der Nederlanden. Ogromne znaczenie może tu mieć także angielska, a więc najbardziej powszechna nazwa „The Netherlands”.

Reasumując, żadna z podanych wyżej nazw nie jest błędna. Wręcz przeciwnie. Różni się natomiast szczegółowe znaczenie, które warto znać, aby używać owych nazw w odpowiednich kontekstach. Wszystkie zaś powstałe spory (większe i mniejsze) między szczegółowym nazewnictwem chyba najlepiej zostawić do rozpatrzenia lingwistom.

Mobile Sliding Menu