Meldunek w Holandii

In Mieszkanie, Prawo w Holandii
mężczyzna wypisujący wniosek o meldunek w Holandii

Według obowiązującego prawa, jeżeli emigrant zamierza przebywać w Holandii dłużej, niż cztery miesiące koniecznie musi udać się do najbliższego urzędu gminy w celu zameldowania. Meldunek w Holandii jest bezpłatny, to zwyczajny wpis do ewidencji ludności w danym regionie.

Jeżeli przebywasz w Holandii wraz z partnerem, partnerką, czy też dziećmi wszyscy mają obowiązek osobistego stawienia się w gminie, w celu dopełnienia formalności z tego tytułu.

Jakie dokumenty będą potrzebne przy meldunku?

  • ważny dokument potwierdzający tożsamość (dowód lub paszport),
  • umowę wynajmu, lub kupna mieszkania w Holandii,
  • akt urodzenia (oryginał),
  • numer BSN, czyli numer ewidencji podatkowej.

Kto może się zameldować?

 • osoba posiadająca narodowość  holenderską,
 • przedstawiciel z innego kraju należącego do Unii Europejskiej,
 • osoba posiadająca ważne pozwolenie na pobyt w Niderlandach,
 • osoba oczekująca na pozwolenie na pobyt.

Plusy meldunku:

  • meldunek jest przepustką do legalnego pobytu na terenie Holandii.
  • możliwość otrzymywania zasiłków i innych świadczeń finansowych, czy też dofinansowań np. do mieszkania, czy opieki nad dziećmi.

Minusy:

Często będąc w Holandii mamy do czynienia z finansową przepaścią w porównaniu z rodowitymi obywatelami tego kraju. Pracujemy zdecydowanie ciężej, zarabiamy mniej, lecz w przypadku podatkowym czy nam się to podoba czy nie wszyscy jesteśmy na równi. Trzeba też pamiętać, że stałe zameldowanie obciąży nas kolejnymi podatkami (ściekowy, śmieciowy, kanałowy).

Mobile Sliding Menu