Wysokość odszkodowania za wypadek drogowy w Holandii

In Komunikacja, Prawo w Holandii
Wypadek w Holandii

Wypadki komunikacyjne lub w pracy, które mają miejsce w Holandii podlegają holenderskiemu prawu, bez względu na narodowość ofiary. Wynika to w przepisów prawa holenderskiego.

Polacy ulegający wypadkom w Holandii z reguły nie znają reguł prawa dotyczących wypadków i odszkodowań w Holandii, przez co często rezygnują z walki o odszkodowanie.

Wypadek komunikacyjny – uderzenie w drzewo

Jednym z przypadków jakim zajmowaliśmy się kilka lat temu był wypadek Pana Filipa. Pan Filip był pasażerem samochodu, który uderzył w drzewo. Poszkodowany doznał złamania jednego z kręgów. Poszkodowany będąc pasażerem ma prawo do uzyskania należnego odszkodowania, niezależnie czy sprawcą wypadku był kierujący pojazdem trzecim, czy tym którym poruszał się Pan Filip.

Podejmując działania w celu uzyskania odszkodowania w Holandii skontaktowaliśmy się z ubezpieczycielem samochodu, powołując się na przepis dotyczący pasażera bez winy (przepis ten został stworzony w celu ochrony pasażerów pojazdów, którzy bez względu na winę prowadzących pojazd, powinni uzyskać kompensatę poniesionych szkód).

Z tego powodu już na początku sprawy było jasne, że Pan Filip otrzyma zwrot poniesionych szkód. Tak wiec pomimo zmartwień i trosk z powodu poniesionych obrażeń, Pan Filip mógł być spokojny o przyszłe odszkodowanie.

Leczenie w Polsce po wypadku w Holandii i wizyta reprezentanta ubezpieczalni

Ponieważ poszkodowany leczył się w Polsce, gdzie również została przeprowadzona rehabilitacja, spotkanie ubezpieczyciela i pełnomocnika z Panem Filipem zostało zorganizowane w Polsce w jego domu.

W czasie tego spotkania zostało ustalone, że szkody, które wystąpią w pierwszych dwóch latach, zostaną zwrócone w formie zaliczek na poczet szkody końcowej.

Ekspertyza medyczna po wypadku w Holandii

W 2014 roku Pan Filip przyjechał do Holandii w celu wykonania ekspertyzy medycznej, przy pomocy której zostały ustalone szkody medyczne i poziom inwalidztwa.

W czasie tego badania okazało się, że mamy do czynienia z sytuacją zagrażającą życiu Pana Filipa. Złamanie kręgu szyjnego nie zrosło się stabilnie i drobne przesunięcie się fragmentów złamania mogło doprowadzić do dramatycznych skutków.

Złamanie zostało ustabilizowane w Polsce w 2014 roku. Po tym zabiegu potencjalne zagrożenie życia zostało usunięte. Dopiero po dwóch latach Pan Filip mógł wrócić do swojego wcześniejszego życia i można było zaplanować zakończenie jego sprawy odszkodowawczej.

Ponownie zostało umówione (zakańczające sprawę) spotkanie w Polsce, w którym również brał udział przedstawiciel holenderskiego ubezpieczyciela. Było jasne, że Pan Filip z powodu swoich medycznych ograniczeń będzie miał duże trudności w znalezieniu odpowiedniej (lekkiej) pracy w Holandii lub Polsce.

Wysokość odszkodowania w Holandii

Pan Filip chciał razem ze swoją żoną otworzyć kwiaciarnię w swoim rodzinnym mieście w Polsce. Pełnomocnik w sprawie uzgodnił z ubezpieczycielem sposób zakończenia sprawy, który pozwolił Panu Filipowi przy pomocy odszkodowania w wysokości 180.000 euro, spełnić jego marzenie i równocześnie umożliwić mu powrót do normalnego życia.

Jeżeli chcesz skonsultować swój przypadek wypadku w Holandii, odwiedź stronę LexHelper.pl.

Mobile Sliding Menu