Zasiłek dla bezrobotnych

In Praca w Holandii, Prawo w Holandii
Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii

Zasiłek Holandia – co zrobić gdy zostałeś zwolniony

Wielu Polaków pracujących w Holandii nie ma pojęcia jak maksymalnie wykorzystać swoje prawa. Jednym z takich praw jest właśnie zasiłek dla bezrobotnych. Zasiłek ten należy się każdej osobie która:

w okresie 36 tygodni przepracowała przynajmniej 26 tygodni. Jeżeli więc wyjechałeś na 9-cio miesięczny kontrakt (który składa się na 36 tygodni) to podczas jego trwania jedynie przez 10 tygodni możesz nie pracować – na przykład z powodu urlopu, lub choroby;

  • została pozbawiona pracy bez swojej winy na przykład poprzez zwolnienie czy nawet przez zakończenie kontraktu lub umowy;
  • aktualnie nie posiada żadnej innej płatnej posady;
  • Twoje miejsce pobytu znajduje się na terenie Holandii. W tym punkcie zatrzymamy się na chwilę. Wśród Polaków panuje błędne przekonanie że do otrzymania zasiłku konieczny jest adres zameldowania. Nie jest to prawda, wystarczy jedynie miejsce pobytu na które nie trzeba przedstawiać żadnych dokumentów. Wielu księgowych za dodatkową opłatą pozwala jako miejsce pobytu podać adres biura rachunkowego.

Tak więc jeśli spełniasz wszystkie trzy powyższe wymogi to zasiłek dla bezrobotnych w Holandii może być Ci przyznany minimum na 3 miesiące, a maksymalnie na 38 miesięcy.

Jaki jest termin na składanie wniosku o zasiłek

Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych należy złożyć w ciągu dwóch dni od dnia zwolnienia. Jednak wielu Polaków składa taki wniosek na miesiąc przed zakończeniem kontraktu. Procedura przyznania zasiłku trwa około miesiąca, dlatego osoba która się o niego ubiega może pójść do Urzędu Pracy i powiedzieć „Za miesiąc kończy mi się kontrakt i będę wtedy bez pracy”. Należy zwrócić szczególną uwagę na termin złożenia wniosku. Jeżeli zrobimy to zbyt późno to prawo do zasiłku zostanie nam cofnięte. W przypadku wcześniejszego lub późniejszego złożenia wniosku Urząd Pracy (UWV) zapyta nas jaki jest tego powód. Jeżeli nasze tłumaczenia nie będą dla urzędu wystarczające, może on nas ukarać lub jedynie upomnieć.

Należy pamiętać że Urząd Pracy (UWV) rozpatruje nasz wniosek od dnia jego złożenia i sprawdza czy w okresie ostatnich 36 tygodni przepracowaliśmy 26 tygodni.

Oczywiście dość często zdarzają się sytuacje, w których urzędnik wydaje decyzję negatywną. Najczęściej dzieje się tak z dwóch powodów.

Pierwszym z nich jest brak odpowiedzi wnioskującego na korespondencję z UWV. Gdy na podany przez nas adres przyjdzie list, zazwyczaj mamy jedynie 2-3 dni na zgłoszenie się do urzędu. Dlatego bardzo ważne jest by podać faktyczne miejsce pobytu lub adres osoby której możemy zaufać gdyż to od niej zależeć będzie nasz zasiłek;

Drugą przyczyną jest wyjazd do Polski osoby która stara się o zasiłek. W czasie w którym staramy się o zasiłek musimy cały czas przebywać na terenie Holandii – chodzi tu głównie o gotowość stawienia się do urzędu.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w Holandii?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest uzależniona od Twoich średnich zarobków z ostatnich 36 tygodni. Przez pierwsze dwa miesiące możesz otrzymać maksymalnie 75% średniego wynagrodzenia, a za następne miesiące już jedynie 70%. Jeżeli więc przez ostatnie 9 miesięcy (36 tygodni) Twoje średnie zarobki wynosiły 1600 euro, to Twój zasiłek będzie wyglądał następująco. Przez pierwsze dwa miesiące będziesz dostawać 1200 euro, a przez następne miesiące 1120 euro. Wielu Polaków w tym czasie zjeżdża do Polski, ale o tym za chwilę. Należy też wspomnieć że zasiłek nie może być wyższy niż 2750 euro brutto na miesiąc.

Zasiłek w Holandii, a przebywanie w Polsce

Jak wspomniałem wcześniej wielu Polaków po otrzymaniu zasiłku zjeżdża do Polski. Wtedy najczęściej siedzą z rodziną, wypoczywają po trudach pracy na emigracji, a na koncie co miesiąc pojawia się ponad 4 tysiące złotych. Jak więc doprowadzić do takiej sytuacji? Bardzo prosto i do tego legalnie.

Zasiłek z transferem

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji dotyczącej przyznania zasiłku możemy poprosić holenderski Urząd Pracy o zgodę na wyjazd do Polski w celu szukania pracy.

W ten właśnie sposób rozpoczynamy procedurę transferu zasiłku do Polski. W takiej sytuacji zasiłek wypłacany w Polsce, jednak jego wysokość jest taka sama, jakby bezrobotny pobierał go w Holandii. Na ten temat też krąży wiele mitów. Duża liczba Polaków uważa że zasiłek z transferem jest dużo niższy i nie opłaca się go robić. Jednak nie jest to prawdą. Jednak zasiłek z transferem jest dość problematyczny ponieważ żeby go otrzymywać musimy zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy. Każdy kto choć raz to robił wie ile jest z tym roboty. Dodatkowo urzędnicy mają czasem problem z właściwym przesyłem dokumentów, więc znane są przypadki że Polacy tracili swoje zasiłki z winy polskiego urzędnika. Holenderskie przepisy stanowią, iż możliwy jest jednorazowy transfer zasiłku do Polski na okres maksymalnie 3 miesięcy. Tutaj też powstała bzdurna teoria że transferu można dokonać tylko raz w życiu – jest to nieprawda. Transfer możesz otrzymywać wielokrotnie.

Zasiłek z transferem – jak ominąć

Z uwagi na pewne trudności z otrzymaniem zasiłku z transferem niektórzy próbują ominąć prawo i procedury. Wielu Polaków decyduje się pobierać zasiłek w Holandii, a przebywać w Polsce. W tym celu jako adres swojego pobytu podają adres zaufanego kolegi lub księgowego. W związku z tym na każde wezwanie UWV jeżdżą z Polski do Holandii. Takie rozwiązanie jest kłopotliwe z kilku powodów.

Po pierwsze jeżeli Urząd dowie się (np. z Twojego konta bankowego) że przebywasz w Polsce anuluje Ci zasiłek oraz może nałożyć na Ciebie karę.

Jeżeli osoba zaufana nie przekaże Ci daty spotkania na czas Twój zasiłek przepadnie.

Może się zdarzyć – na przykład jeśli jesteście parą – że wizyty będą w niekorzystnych terminach. Wtedy będziecie zmuszeni do ciągłej jazdy do Holandii lub zatrzymania się w niej na kilka dni. Może też dojść do sytuacji że Urząd wyśle Cię na targi pracy. Targi pracy trwają przez 2-3 dni, podczas których trzeba chodzić od stanowiska do stanowiska i zbierać podpisy.

Nie wiedziałem że mogę mieć zasiłek i wróciłem do Polski! Co teraz?

Jeżeli nie wiedziałeś że przysługuje Ci zasiłek i wróciłeś do Polski masz teraz dwie opcje.

Pierwsza z nich. Jeżeli pracowałeś 26 tygodni (6,5 miesiąca) bez urlopu i choroby to masz jeszcze 10 tygodni (2,5 miesiąca) na powrót do Holandii i złożenie odpowiedniego wniosku.

Druga opcja. Jeżeli opcja pierwsza nie wypaliła to możesz złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce. Dokonuje się tego w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jednak taki zasiłek będzie przyznany na polskich zasadach na podstawie druku U1 /E 301 z Holandii, więc nie będzie on już tak wysoki jak ten holenderski.

Mobile Sliding Menu