Waluta w Holandii

In Pieniądze

Obecnie obowiązującą walutą w Holandii od 2002 roku jest euro. To jednostka monetarna, która funkcjonuje w większości państw Unii Europejskiej.

Cała strefa euro jest jednolita pod kątem występujących w niej nominałów. W Holandii zatem, tak jak pozostałych krajach strefy euro, występuje osiem nominałów monet (0,01 €, 0,02 €, 0,05 €, 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €, 1 €, 2 €) oraz siedem nominałów banknotów (5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 €, 500 €). Jeśli chodzi o wygląd monet, to strony ukazujące nominał są takie same we wszystkich krajach z walutą euro. Różnią się natomiast awersy owych monet. W Holandii przedstawia się profil obecnie panującego króla, a więc Wilhelma Aleksandra. Taki sam motyw znajdował się na guldenach – dawnej, obowiązującej do 2002 roku, holenderskiej walucie, zwanej także florenem.

Historia waluty euro

Jednostka monetarna, jaką jest euro, w powszechnym obiegu zaczęła funkcjonować dopiero w 2002 roku, jednak jej historia sięga zdecydowanie dawniejszych czasów. Już w latach 60. zaczęto zastanawiać się nad wspólną europejską Unią Walutową, jednak konkretny plan jej wprowadzenia pojawił się dopiero w latach 70. Następnym krokiem było powstanie Europejskiego Systemu Walutowego, co miało miejsce w 1979 roku. Na jego podstawie utworzona została również jednostka rozliczeniowa ESW, której używano do 1998 roku. Pierwsze określenie nowej waluty nazwą „euro” nastąpiło w 1995 roku w Madrycie. Zawiązanie unii celnej również sprawiło, że pojawienie się euro było coraz to bardziej możliwe. Wpłynęło to bowiem na integrację gospodarczą państw znajdujących się w Europie Zachodniej. Również upadek systemu kursu walutowego, który doprowadził do dużych rynkowych wahań, sprawił, że dążenia do powstania waluty euro stały się coraz bardziej pożądane. Pojawił się wówczas również system TARGET, dokonujący automatycznych przeliczeń państwowych walut na euro. Od 1999 roku euro zostało wprowadzone do transakcji bezgotówkowych w 11 krajach.

Obecnie euro w formie gotówkowej obowiązuje w 19 krajach Unii Europejskiej. W 2002 roku razem z Holandią walutę euro przyjęły: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Włochy. W kolejnych latach do strefy euro przystąpiły jeszcze: Słowenia, Cypr (2008), Malta (2008), Słowacja (2009), Estonia (2011), Łotwa (2014) oraz Litwa (2015). Pomimo braku członkostwa, lecz na podstawie umów zawartych z Unią Europejską, euro funkcjonuje również w Andorze, Monako, San Marino oraz w Watykanie. Euro znajdziemy także w Czarnogórze i Kosowie, choć – co ciekawe – kraje te nie zawarły żadnych umów z Unią Europejską.

 

Mobile Sliding Menu