Spadek, a roczne zeznanie podatkowe

In Blog

Autor zdjęcia: ken2754@Yokohama /Flickr. Lic. Creative Commons

Jak co roku mamy obowiązek rozliczenia się z naszych odchodów z fiskusem. Jedna sprawa się komplikuje, jeżeli oprócz należności z tytułu wykonywania pracy posiadamy inne obowiązki podatkowe. Pytanie takie mogą zadawać sobie zwłaszcza osoby, które otrzymały spadek. Czy rzeczywiście konieczne jest ujmowanie tego dochodu w zeznaniu rocznym?

Czy należy rozliczyć spadek w rocznej deklaracji PIT?

Osoba otrzymująca spadek nie musi rozliczać się z nabycia w zeznaniu podatkowym. Wynika to z faktu, że dziedziczone dobra nie są brane pod uwagę w ustawie o podatku dochodowym osób fizycznych, lecz od spadków i darowizn. Wówczas należy zgłosić ten fakt na specjalnym druku do Urzędu Skarbowego. Zdarza się również, że w pewnych określonych przypadkach możemy być całkowicie  zwolnieni z tego obowiązku.

Grupy podatkowe

Działania podjęte po otrzymaniu spadku są ściśle związane z grupą podatkową, do której przynależymy. W zależności od tego, jakie więzy rodzinne łączyły nas ze zmarłym i na jaką kwotę opiewają otrzymane dobra, może zdarzyć się, że nie będzie potrzeby zgłaszania otrzymanego spadku w Urzędzie Skarbowym.

Do I grupy zaliczamy najbliższą rodzinę, czyli kolejno: małżonka (obecnego), wstępnych, zstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. W takim przypadku nie jesteśmy zobowiązani zgłaszać nabycia spadku lub darowizny do kwoty 9.637 zł. Do grupy II przynależą: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych. Wówczas próg jest niższy, niż w przypadku najbliższej rodziny i wynosi 7.276 zł. Do III grupy należą inni dziedziczący, niespokrewnieni ze zmarłym jak np. przyjaciele, znajomi, lub spowinowaceni w dalszym kręgu np. kuzyni, rodzina ojczyma lub macochy. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym zaistnienia obowiązku podatkowego, jeżeli kwota przekroczy 4.902 zł.

Obniżenie wysokości podatku

Warto wspomnieć, że istnieje możliwość obniżenia wysokości podatku, który zobowiązani jesteśmy zapłacić. Należy w tym celu wykazać wartość kosztów, które obciążają spadek. W przypadku otrzymanego mieszkania mogą to być np. długi lub inne zobowiązania, które znacznie obniżają wartość nieruchomości.

Całkowite zwolnienie od podatku ze spadku – czy to możliwe?

Możemy starać się o całkowite zwolnienie od zapłaty podatku tylko wówczas, gdy jesteśmy najbliższą rodziną spadkodawcy i spełnimy określone warunki. Jednak warto podkreślić, że według prawa zięć, synowa, teście, jako że są spowinowaceni, a nie spokrewnieni, nie są objęci tą ulgą. W terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia nabycia spadku należy złożyć zawiadomienie na druku SD-Z2. W przypadku, jeżeli dziedziczy kilka osób, każdy z nich zobowiązany jest złożyć odrębne zgłoszenie. Jeżeli tego nie zrobimy w wymaganym okresie, wówczas zostanie nałożony podatek taki jak dla I grupy podatkowej.

Rozliczenie podatku od spadku krok po kroku

W terminie miesiąca czasu od zrodzenia obowiązku podatkowego należy wypełnić i złożyć deklaracje o nabyciu SD-3 w Urzędzie Skarbowym, do którego przynależymy. W druku wykazać trzeba m.in. wartość otrzymanych dóbr, grupę podatkową do której należymy, ewentualne ulgi i odliczenia, które nam przysługują. Podatek jest ustalany indywidualnie, na podstawie decyzji wydawanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Wówczas mamy 14 dni na zapłatę. Czas jest liczony od dnia dostarczenia decyzji do spadkobiercy.

Podatek od spadku, a podatek od sprzedaży

Warto wspomnieć, że w przypadku chęci sprzedaży dóbr materialnych nabytych drogą spadkową jesteśmy zobowiązaniu uiścić jeszcze jeden podatek. Obowiązek ten rodzi się wówczas, gdy chcemy zbyć spadek przed upływem 5 lat podatkowych od jego nabycia. Wówczas wynosi on 19% wartości rzeczy i nie ma możliwości zwolnienia przed upływem określonego czasu. Dotyczy to nawet I grupy podatkowej, ponieważ jest to wówczas traktowane jako należność od wzbogacenia się, a nie od spadku lub darowizny. Taki przychód również może rodzić obowiązek rozliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym, co warto mieć na uwadze przy jego sporządzaniu.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem Pitax.pl. Dzięki PITax rozliczysz swoje podatki w prosty i wygodny sposób nie wychodząc z domu.

Mobile Sliding Menu