Pracowałeś w Holandii? Rozlicz podatek!

In Blog

Rokrocznie z końcem stycznia rozpoczynają się rozliczenia podatkowe. Większość osób stara się złożyć wniosek między 1 marca a 1 maja, aby oczekiwany zwrot podatku wpłynął na ich konta na początku lipca. Lepiej zawczasu zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty, by jak najszybciej otrzymać przelew z Belastingdienstu. Ten artykuł pomoże Ci przygotować się do rozliczenia podatku w Holandii.

Terminy rozliczenia podatku dochodowego w Holandii

Holandia jest krajem, w którym podatek można rozliczyć do 5 lat wstecz, więc jeśli nie otrzymałeś pisma z Belastingdienstu (holenderski urząd skarbowy) z prośbą o rozliczenie podatku dochodowego, możesz zrobić to w dowolnym momencie. Jednak jeśli oczekujesz zwrotu nadpłaconego podatku, rozlicz się do 1 maja 2022 r. Wtedy urząd skarbowy prawdopodobnie zasili Twoje konto już lipcu.

Proces rozliczenia podatku w Holandii

Na początku określ, czy rozliczasz się wspólnie ze swoim partnerem fiskalnym. Jest to najczęściej korzystne rozwiązanie. Partnerem fiskalnym jest zazwyczaj mąż/żona lub osoba, z którą wspólnie wychowujesz dzieci (dotyczy to zarówno osób zameldowanych, jak i niezameldowanych w Holandii). W takim przypadku przygotuj dane i dokumenty partnera.

Jeśli jesteś zameldowany w Holandii i masz DigiD kod, możesz rozliczyć się online na stronie Belastingdienstu. Po zalogowaniu na stronie zobaczysz swój dochód ze wszystkich źródeł. Wystarczy uzupełnić braki lub skorygować informacje. Bądź uważny, gdyż nie zawsze są one poprawne.

Osoba niezameldowana w Holandii także może rozliczyć się w ten sposób, ale dane nie będą uzupełnione. Trzeba je wprowadzić samodzielnie, więc łatwiej popełnić błąd.

Jeśli nie jesteś zameldowany w Holandii, do rozliczenia przygotuj jaaropgave (również z UWV, jeśli pobierałeś zasiłek) oraz następujące dane:

 • data urodzenia i numer BSN (SoFi numer),
 • okres ewentualnego zameldowania w Holandii przez część roku,
 • okres zatrudnienia w Holandii.

Jesteś także zobowiązany do ustalenia rezydencji podatkowej. Jeśli co najmniej 90% Twoich dochodów wypracowałeś w Holandii, możesz skorzystać z ulg podatkowych i otrzymać zwrot podatku.

Niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie o dochodach z kraju zameldowania. We właściwym urzędzie skarbowym w Polsce złóż PIT-36 wraz z załącznikiem ZG. Otrzymane zaświadczenie prześlij pocztą do Belastingdienstu. Jeśli chcesz mieć prawo do ulg i zwrotu podatku w Holandii, Twój dochód spoza Holandii nie może przekroczyć 10% wszystkich uzyskanych dochodów.

Pamiętaj też, że jeśli nie masz holenderskiego rachunku bankowego, zgłoś numer polskiego konta w urzędzie skarbowym. Będziesz potrzebować:

 • kopii Twojego dowodu osobistego lub paszportu,
 • wyciągu z rachunku bankowego za ostatni miesiąc – musi być na nim widoczne Twoje imię i nazwisko, numer konta oraz data wydruku.

Rozliczenie z hipoteką

W roku, w którym kupiłeś mieszkanie w Holandii (i w każdym następnym, kiedy jesteś

właścicielem mieszkania lub domu) jesteś zobowiązany rozliczyć podatek dochodowy z uwzględnieniem danych dotyczących hipoteki. Nie rozlicza się osobno dochodu i kosztów związanych z mieszkaniem. Rozliczenie podatku w Holandii wykonujesz z uwzględnieniem ulgi z tytułu zakupu mieszkania oraz płaconych odsetek od kredytu.

Do rozliczenia wraz z hipoteką niezbędne są następujące dokumenty:

 •  jaaropgave z pracy,
 • zestawienie kosztów od notariusza (w przypadku zakupu nieruchomości w roku podatkowym, który rozliczasz),
 • jaaroverzicht lub jaaropgave z banku,
 • WOZ warde mieszkania.

Ulgi podatkowe

Aby móc uwzględnić ulgi podatkowe w rozliczeniu podatkowym, zgromadź potrzebne rachunki, które dokumentują poniesione wydatki. Możesz skorzystać z następujących ulg:

 •  na dziecko do 12 roku życia,
 • z tytułu zakupu mieszkania i odsetek od kredytu hipotecznego,
 • dotyczącej kosztów poniesionych na naukę,
 • związanej z dojazdami do pracy,
 •  z tytułu wydatków poniesionych na niepełnosprawnego członka rodziny,
 •  związanej z dodatkowymi wydatkami zdrowotnymi.

Pamiętaj, aby przygotować wszystkie niezbędne dokumenty i dane. Sprawne wypełnienie deklaracji podatkowej zaoszczędzi Ci niepotrzebnych stresów i przyspieszy proces rozliczenia podatku w Holandii. Zwrot możesz uzyskać już w lipcu, zatem nie czekaj i rozlicz się do końca kwietnia 2022 r.

Mobile Sliding Menu