Potrącenie pieszego w Holandii

In Prawo w Holandii
kobieta dzwoniąca po wypadku samochodowym

Wypadki to rzecz ludzka i prędzej czy później każdemu z nas się przytrafią. Jeżeli więc wiemy, że coś się wydarzy, dobrze jest odpowiednio wcześniej się do tego przygotować. Dlatego wspólnie z firmą Sylclever-Administratie przygotowaliśmy dla Was serię artykułów z których dowiecie się wszystkiego o wypadkach w Holandii.

Wypadek samochodowy z pieszym.

Naszą serię artykułów o wypadkach w Holandii pisanych wspólnie z firmą Sylclever-Administratie rozpoczynamy od omówienia wypadku z pieszym, ponieważ zawsze wiąże się on z konsekwencjami finansowymi – niezależnie od tego z czyjej winy on wyniknął. Weźmy hipotetyczną sytuację – idziesz sobie na zakupy trzymając w ręce telefon. Zamyślony wchodzisz na ulicę i w tym momencie potrącą Cię samochód. Czy wiesz nawet w tej sytuacji należy Ci się odszkodowanie?

Jednak, aby odpowiedzialność kierowcy została uznana konieczne jest spełnienie pięciu warunków.

1. Czyn niedozwolony – termin prawniczy oznaczający działanie wyrządzające szkodę innej osobie. Nie zawsze musi to być działanie zawinione. Według prawa niderlandzkiego czyn niedozwolony jest definiowany w trzech kategoriach:

 • naruszenie praw ( np. Prawa autorskie, prawa majątkowego itp.),
 • naruszenie zobowiązania prawnego ( np. Prawa drogowego lub innego kodeksu),
 • działanie wbrew przyjętym normom społecznym.

2. Wina

 • wina sprawcy
 • okoliczności z których na podstawie prawa można obarczyć sprawcę
 • okoliczności za pomocą których na podstawie prawa drogowego można obarczyć sprawcę.

Wiek niepełnoletnich ma wpływ na uznanie winy. Za dzieci do lat 14 odpowiedzialni są rodzice.

Warto także dodać że zarówno piesi jak i rowerzyści są bardzo uprzywilejowani i w sytuacji gdy dojdzie do ich potrącenia, winny zawsze jest kierowca pojazdu silnikowego – samochodu, motocyklu, motoroweru, skutera itp.). Prawo stanowi, że kierowca pojazdu silnikowego zawsze ponosi odpowiedzialność za szkodę, chyba że mowa jest o działaniu tzw. siły wyższej. Taka forma „odpowiedzialności za ryzyko”. Wydaje się to niesprawiedliwe, ale rowerzysta lub pieszy jest bardziej narażony na poważne obrażenia spowodowane dużą masą pojazdu, więc piesi oraz rowerzyści to słabsi uczestnicy ruchu drogowego. Stąd ten wyjątek w prawie. Krótko mówiąc: kierowca nie musi być winny wypadkowi, jednak pozostaje pociągnięty do odpowiedzialności.

Uznanie winy może nie nastąpić w chwili gdy sprawca działał np.:

 • z konieczności;
 • braku czasu;
 • miał błędną reakcję lub reakcję lękową;

3. Szkoda. Konieczne jest aby w skutek czynu niedozwolonego doszło do szkód.

4. Powiązanie (artykuł 6:98 BW). Ciężar udowodnienia winy – nie dotyczy to omawianego przez nas przypadku – spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Ten który rości, udowadnia. Jest jednak jeden wyjątek, mianowicie reguła “omkeringsregel”. Jeżeli zostało udowodnione że sprawca dokonał czynu niedozwolonego lub działał wbrew normom społecznym należy założyć, że wynikające z tego szkody są powiązane czy też wynikły w skutek czynu, o ile strona przeciwna nie jest w stanie udowodnić że owe szkody powstałyby również gdyby nie doszło do zdarzenia. Ten punkt bardziej dotyczy wypadków w pracy, które omówimy w kolejnych artykułach z tej serii.

5. Relatywizm.

W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat pięciu lat od dnia, w którym Poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

6. Szkody

Poszkodowani z uszczerbkiem na zdrowiu mogą ubiegać się z ubezpieczenia OC sprawcy o:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, cierpienie,
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • zwrot za dojazdy do placówek medycznych,
 • zwrot wydatków na lekarstwa,
 • zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku,
 • pomoc domową o ile uraz usprawiedliwia konieczność pomocy,
 • kwoty za brak możliwości utrzymania domu tak zwane verlies aan zelfwerkzaamheid,
 • możliwe przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej ( jeśli poszkodowany został inwalidą),
 • szkody dochodowe,
 • szkody emerytalne.

Jak więc widzicie bycie poszkodowanym w wypadku z samochodem to całkiem poważna sprawa i nie powinniśmy jej nigdy ignorować i walczyć o swoje prawa. Jednak jak to zrobić poprawnie? Od czego zacząć?

Co zrobić po wypadku drogowym?

 1. Wezwij policję na miejsce zdarzenia – sporządzona przez nich dokumentacja będzie nieoceniona w dochodzeniu swoich roszczeń.
 2. Zgłoś się do lekarza rodzinnego – nawet jeżeli Twoje obrażenia są niewielkie – nie bagatelizuj tego! Raport lekarza rodzinnego będzie potwierdzeniem odniesionych obrażeń.
 3. Skontaktuj się ze specjalistą, który zajmie się całą biurokracją i pomoże Ci dopilnować wszystkich formalności. Przykładem takiej firmy może być Sylclever-Administratie, która pomagała nam przy pisaniu tego poradnika i współpracuje z Panią Sylwią Wojnowską – prawniczką specjalizującą się w odszkodowaniach.
 4. Dokumentuj wszystkie poniesione koszty. Zapisuj wizyty u lekarza, zachowuj paragony za leki oraz bilety komunikacji publicznej jeśli z takiej korzystaliście. To wszystko są pieniądze, które możecie odzyskać w sądzie.

Mobile Sliding Menu