Podsumowanie Prinsjesdag 2019

In Aktualności, Wiadomości z Holandii, Wydarzenia

Holenderska gospodarka jest silna, a prognozy na przyszły rok pozostają pozytywne, ale ryzyko nadchodzi z zagranicy, powiedział holenderski król Willem-Alexander w swoim przemówieniu z okazji Dnia Budżetu na 2019 rok.

„Aby dalej budować silną Holandię, potrzebna jest silna gospodarka”, tymi słowami król Willem-Alexander rozpoczął przemówienie na przemówieniu. Perspektywy na przyszły rok pozostają pozytywne, ale w rzeczywistości wzrost wyrówna się w nadchodzących latach. „Nasza gospodarka jest wrażliwa na wydarzenia międzynarodowe, takie jak wojny handlowe i Brexit”, ostrzegł król.

Kwestie klimatyczne i emerytura

Król nazwał holenderski cel neutralności klimatycznej do 2050 r. „Równie niezbędny i obiecujący”. Powiedział, że na umową emerytalną i umową klimatyczną rząd patrzy w średniej i długiej perspektywie czasu. „Pokolenia po nas mają również prawo do dobrej emerytury, czystego powietrza i życia w kraju”. Czyste powietrze i nowe formy energii mogą iść w parze ze zrównoważonym rolnictwem i innowacyjnym biznesem. Ale rachunek za porozumienie klimatyczne musi być sprawiedliwie rozłożony pomiędzy gałęzie gospodarki i pokolenia. „Dla przemysłu obowiązywać będzie podatek od emisji CO2, a obywatele mogą stać się bardziej zrównoważeni krok po kroku”.

Wydobycie gazu w Groningen

Według króla, rząd ten opracował także krótkoterminowe konkretne plany oprócz umowy rządowej, aby poradzić sobie z natychmiastowymi problemami. Dodał, że zostaną udostępnione dodatkowe pieniądze które zostaną przeznaczone na opiekę nad młodzieżą. Król potwierdził także, że wydobycie gazu w Groningen zostanie zmniejszone i ostatecznie zatrzymane w przyspieszonym tempie.

Opieka zdrowotna

Król Willem-Alexander zwrócił także uwagę na konsekwencje rosnącej średniej długości życia i starzenia się populacji w Holandii. „Pozytywne jest, że żyjemy dłużej. Ale to także zwiększa liczbę chorób przewlekłych i potrzeba coraz większej opieki, podczas gdy istnieją ograniczenia w dostępności ludzi i zasobów”, powiedział. „Podejmowane są już ważne kroki, na przykład ukierunkowane środki dla osób decydujących się na karierę w służbie zdrowia”. Jednak jak sam przyznał, konieczne jest zwiększenie działań, dzięki którym wypełnią luki kadrowe w placówkach zdrowotnych. Bardziej szczegółowe plany w tej płaszczyźnie, rząd przedstawi przed latem 2020 r.

Jakość usług publicznych

„Zaufanie do przyszłości ma również związek z tym, jak ludzie czują się reprezentowani oraz z jakością usług publicznych” – powiedział król. Dlatego rząd pracuje również nad propozycjami odnowienia holenderskiego systemu wyborczego, aby mieszkańcy Holandii mieli większy wpływ na to, kto wejdzie do parlamentu.

Walka z cyberprzestępczością

Król mówił o wyzwoleniu Holandii 75 lat temu. „Życie w kraju, w którym ludzie mogą się nazywać bezpiecznymi, jest wyjątkowe” – powiedział. Pochwalił wielostronny system, który pomógł Holandii w okresie po drugiej wojnie światowej. „Ten system musi zostać zaktualizowany” – powiedział, wskazując na przykład cyberbezpieczeństwo.

Kwestia imigrantów

Na zakończenie, król Willem-Alexanerder zwrócił uwagę, że liczba imigrantów przybywających do Holandii spada. „Holandia zawsze chroni ludzi, którzy naprawdę potrzebują pomocy” – powiedział. Dodał, że potrzebny jest dobry system dla osób ubiegających się o azyl, które nie mają szans na uzyskanie zezwolenia na pobyt w Holandii i powodują problemy. „Również tutaj UE musi działać razem, z pewnością w kierunku krajów pochodzenia. W ten sposób wsparcie dla humanitarnej i uczciwej polityki azylowej pozostaje taktowne”.

Mobile Sliding Menu