Plany podatkowe rządu na rok 2020

In Pieniądze, Wiadomości z Holandii

W skrócie można powiedzieć, że plan podatkowy na rok 2020 ma sprawić że praca dla pracowników etatowych będzie bardziej opłacalna finansowo, a rząd natychmiast rozpocznie wdrażanie krajowej umowy klimatycznej

W nadchodzącym roku Holendrzy wkrótce zatrzymają więcej każdego zarobionego euro, a praca będzie bardziej opłacalna finansowo. Koszt tych decyzji mają ponieść przedsiębiorstwa, które odczują wzrost obciążeń podatkowych. Rząd rozpocznie również natychmiastowe wdrażanie krajowej umowy klimatycznej i wprowadzi środki podatkowe, aby zachęcić do zachowań przyjaznych dla klimatu. Możliwe że chodzi tutaj o dofinansowania lub korzystne ulgi podatkowe dla określonych, przyjaznych środowisku rozwiązań. Rząd podejmie również środki w celu zwalczania unikania podatków i uchylania się od opodatkowania.

Wszystko to zostało określone w planie podatkowym na rok 2020, który sekretarz stanu ds. Finansów Menno Snel przedstawił we wtorek 17.09.2019 roku w Izbie Reprezentantów. Praktycznie wszystkie środki podatkowe w porozumieniu koalicyjnym i krajowym porozumieniu klimatycznym zostaną wkrótce wprowadzone w życie, aby można było rozpocząć ich wdrażanie.

Bardziej opłacalna praca w Holandii

Plan podatkowy na 2020 r. Obejmuje kilka środków mających na celu zmniejszenie podatku dochodowego i zwiększenie opłacalności pracy. Na przykład dwusystemowy system zostanie wprowadzony w 2020 r. Zamiast w 2021 r. Ulga podatkowa na zatrudnienie i ogólna ulga podatkowa będą dalej podnoszone. Dzięki tym zmianom osoba zarabiająca 25 000 EUR rocznie będzie miała o 380 euro więcej w 2020 r. Osoby zarabiające 45 000 EUR będą miały o 640 euro więcej, a osoby z dochodem w wysokości 65 000 EUR będą miały o 690 euro więcej.

Wdrażanie krajowej umowy klimatycznej

Praktycznie wszystkie umowy podatkowe zawarte w Krajowej umowie klimatycznej zostaną natychmiast wprowadzone w życie w ramach planu podatkowego. Podatki środowiskowe odgrywają kluczową rolę w zachęcaniu do zachowań przyjaznych dla klimatu. Ludzie mają zobaczyć skutki tych działań na swoich rachunkach za energię: podatek od zanieczyszczających źródeł energii (np. Gazu ziemnego) będzie stopniowo podnoszony, a podatek od energii elektrycznej obniżany. Ułatwi to przejście na zrównoważone ogrzewanie.

Element podatkowy rachunków za energię w gospodarstwach domowych o średnim zużyciu energii będzie o 100 EUR niższy w 2020 roku, jednak przedsiębiorstwa otrzymają wyższe rachunki za energię. Od 2020 roku będą płacić więcej na dopłatę do energii odnawialnej niż prywatni odbiorcy – i to aż dwie trzecie zamiast połowy jak obecnie.

Rząd będzie nadal zachęcał do korzystania z samochodów elektrycznych w nadchodzących latach. Obecne ulgi podatkowe, które miały zakończyć się w 2021 r., Pozostaną w dużym stopniu zachowane. Na przykład nabywcy i właściciele samochodów elektrycznych nie będą płacić podatku od zakupu samochodów i motocykli lub podatku od pojazdów silnikowych aż do 2025 roku. Jednak aby uniknąć zbyt dużej zachęty, rząd będzie stopniowo zwiększał podatek od prywatnego użytkowania elektrycznych samochodów służbowych (z 4% do 8% w 2020 r.).

Sprawiedliwy wkład przedsiębiorstw

Aby zmniejszyć obciążenie osób prywatnych, stawka podatku dochodowego od osób prawnych od zysków przekraczających 200 000 EUR nie zostanie obniżona w przyszłym roku, jak wcześniej planowano, tylko pozostanie na poziomie 25%. Oprócz tego, po 2021 roku zmniejszy się również mniej gwałtownie niż początkowo zakładano, czyli do wysokości 21,7% zamiast 20,7%.

Podatek u źródła – walka z rajami podatkowymi

Aby dalej walczyć z unikaniem podatków, gdy fundusze są przekazywane przez Niderlandy do rajów podatkowych, rząd wprowadza podatek u źródła od odsetek i należności licencyjnych. Stawka podatku potrącanego u źródła będzie równa stawce podatku dochodowego od osób prawnych. Zapobiegnie to wykorzystywaniu Holandii jako narzędzia przekazywania zysków do krajów o niskim opodatkowaniu.

Niższy podatek VAT od gazet elektronicznych i książek

Podatek VAT od gazet elektronicznych, czasopism i książek zostanie obniżony z 21% do 9%. Wówczas nie będzie różnicy w podatku VAT naliczonym od wersji papierowej i elektronicznej. Ta sama stawka będzie obowiązywać również dla wszystkich serwisów informacyjnych, nawet jeśli nie mają fizycznych produktów.

Co jeszcze?

Plan podatkowy obejmuje również działania służące poprawie i aktualizacji obowiązujących przepisów:

  • pracodawcy będą mieli więcej możliwości, aby zapewnić pracownikom świadczenia rzeczowe, takie jak bony bożonarodzeniowe czy karnety na siłownie, bez konieczności płacenia od nich podatku od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne;
  • maksymalne wolne od podatku wynagrodzenie wypłacane wolontariuszom będzie indeksowane do stopy inflacji od przyszłego roku;
  • zasiłek dla osób prowadzących działalność na własny rachunek będzie stopniowo obniżany w celu zmniejszenia różnic podatkowych między osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek a pracownikami;
  • cena paczki papierosów wzrośnie o 1 euro w dniu 1 kwietnia 2020 r. Środek ten został uzgodniony w krajowym pakcie zapobiegawczym i stanowi uzupełnienie wcześniej ogłoszonego podwyżki akcyzy;
  • rolnicy będą zwolnieni z 21% podatku od składek ubezpieczeniowych, aby zachęcić ich do wykupienia ubezpieczenia od szkód spowodowanych przez ekstremalne warunki pogodowe.

Mobile Sliding Menu