Jak otrzymać zwrot podatku z Holandii?

In Blog

O zwrot nadpłaconego podatku może wystąpić każdy Polak, który legalnie pracował w Holandii. Wystarczy zgromadzić odpowiednie dokumenty i rozliczyć się z fiskusem. Można to zrobić za okres do 5 lat wstecz.

Średni zwrot podatku z Holandii wynosi nawet 3252 zł. Ta kwota to już wystarczająca zachęta, aby ponieść trud zmierzenia się z holenderskim systemem podatkowym. Warto do tego pamiętać, że pieniądze można odzyskać nie tylko za ostatni rok podatkowy, ale również za poprzednie (w 2019 roku maksymalnie za 2014 rok). Procedura podatkowa wydaje się zawiła. Poprosiliśmy zatem ekspertów z firmy Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A., specjalizującej się w zwrotach podatku z Holandii, o pomoc w wyjaśnieniu kwestii związanych z rozliczeniem z holenderskim fiskusem.

Kiedy należy się rozliczyć w Holandii?

Na początek należy wyjaśnić, kiedy Polak pracujący w Holandii powinien złożyć roczną deklarację podatkową w tamtejszym Urzędzie Skarbowym. Zaliczki na podatek dochodowy odprowadzają za pracownika pracodawcy i niekiedy nie ma powodu, aby samemu zajmować się kwestiami podatkowymi w Holandii. To się zmienia, gdy szacowana kwota zwrotu podatku przekracza 14 euro lub podatnik spodziewa się niedopłaty podatku w kwocie przekraczającej 45 euro. Wtedy konieczne jest złożenie rocznej deklaracji. Podobnie jest w przypadku, gdy podatnik otrzyma od Belastingdienst (odpowiednik polskiego Urzędu Skarbowego) zaproszenie do rozliczenia lub deklarację podatkową w formie papierowej.
Roczną deklarację za poprzedni rok podatkowy należy wtedy złożyć do 1 lipca, gdy nie jest się rezydentem w Holandii. W przypadku rezydentów ostateczny termin to 1 maja. Status rezydenta (co najmniej 90% dochodów w danym roku podatkowym pochodzi z Holandii) jest korzystniejszy, ponieważ pozwala korzystać z ulg podatkowych, a to przekłada się na większy zwrot podatku. Za wcześniejsze lata podatkowe (do 5 lat wstecz) można składać dokumenty do 31 grudnia.

Rozłąkowe i partner fiskalny

Wysokość zwrotu podatku można zwiększyć w różny sposób. Jednym z najpopularniejszych jest zastosowanie tzw. rozłąkowego. W tym przypadku większa kwota zwrotu wynika z faktu, że część podatku zapłaconego przez małżonka (partnera fiskalnego) o wyższych dochodach jest przekazywana nie do Urzędu Skarbowego, ale do małżonka (partnera fiskalnego) o niższych dochodach. Przy czym od razu należy dodać, że w takim przypadku nadal przysługują podatnikowi inne ulgi (np. na dziecko).
Rozłąkowe można zastosować wtedy, gdy jeden z partnerów fiskalnych pracuje w Holandii, natomiast drugi partner fiskalny przebywa w Polsce. Należy jednak spełnić kilka warunków. Dochody osiągnięte w Holandii w danym roku podatkowym muszą przekroczyć 10 000 euro, a zapłacony podatek nie może być mniejszy niż 800 euro. Natomiast ulga na dzieci przysługuje temu z rodziców, który zarobił mniej. Należy jednak pamiętać, że obydwoje z rodziców nie mogą mieć niższych dochodów niż 4 934 euro.
Rozłąkowe dotyczy jedynie partnerów fiskalnych, dlatego należy wyjaśnić, kto może zostać takim partnerem. Przede wszystkim jest nim współmałżonek. Nie oznacza to jednak, że osoby żyjące w tzw. wolnych związkach nie mogą zyskać tego statusu. Partnerami fiskalnymi mogą bowiem stać się także osoby, które mają wspólne dzieci lub są współwłaścicielami mieszkania albo domu, w którym para mieszka. Za to partnerami fiskalnymi nie mogą zostać spokrewnione osoby.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby rozliczyć się z Belastingdienst i w rezultacie odzyskać nadpłacony podatek, konieczne jest przygotowanie różnych dokumentów. Przede wszystkim potrzebna jest karta podatkowa Jaaropgaaf (oryginał lub kopia). Każdy holenderski pracodawca ma obowiązek wydania takiej karty po zakończeniu roku podatkowego. W Jaaropgaaf znajduje się informacja o wysokości zapłaconych podatków. To jednocześnie potwierdzenia wpłaty zaliczek podatku.

Jeśli podatnik nie otrzymał karty podatkowej lub mu zaginęła, może wystąpić do pracodawcy o wydanie jej duplikatu. Można to zrobić nawet z Polski, wysyłając list polecony do pracodawcy. Ewentualnie można także wykorzystać przy rocznym rozliczeniu Salaris, czyli ostatni odcinek z wypłaty. Dla dochodów od 2015 roku konieczne jest także złożenie w Belastingdienst zaświadczenia UE/WE z polskiego Urzędu Skarbowego o dochodach spoza Holandii. Należy również przygotować kopię dowodu osobistego lub paszportu oraz potwierdzenie rachunku bankowego.

Jeśli podatnik chce skorzystać z rozłąkowego, musi przygotować dodatkowe dokumenty:

  • unijny Akt Małżeństwa;
  • oświadczenie o wspólnym rozliczeniu (w przypadku partnerów fiskalnych niebędących małżeństwem);
  • potwierdzenie wspólnego meldunku w języku holenderskim, niemieckim lub angielskim – nie starsze niż sprzed 6 miesięcy (podatnicy, którzy nie są małżonkami);
  • kopia dowodu osobistego partnerów fiskalnych;
  • numery SOFI/BSN partnerów fiskalnych lub wniosek o wydanie tych numerów;
  • PIT osoby pozostającej w Polsce;
  • formularze z Belastingdienst.

Rozliczanie podatku w Holandii – procedura

Z holenderskim fiskusem można rozliczyć się przez Internet. Należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, a potem wejść na stronę www Mijn Belastingdienst. Tam należy wybrać zakładkę „Inkomstenbelasting”, a potem rok podatkowy, za który podatnik chce się rozliczyć. Następnie w sekcji „Ik wil” klika się link „aangifte inkomstenbelasting doen”. Otwiera się roczna deklaracja podatkowa. Większość pól w dokumencie wypełnił automatycznie Urząd Skarbowy. Należy zatem sprawdzić poprawność danych i ewentualnie je uzupełnić.

Kolejny krok to podpisanie zeznania podatkowego. W tym celu należy wybrać link „Naar ondertekenen”, który przeniesie do podstrony, gdzie składa się podpis cyfrowy. Do tego konieczny jest DigiD – to podpis elektroniczny dla rezydentów. Aby go uzyskać, wystarczy wejść na stronę https://digid.nl/aanvragen i wypełnić formularz. Po podpisaniu zeznania podatkowego należy go jeszcze wysłać do Belastingdienst, klikając przycisk „Verzenden”. Jeśli wszystko przebiegło właściwie, powinna otworzyć się strona z potwierdzeniem doręczenia zeznania do Urzędu Skarbowego (Ontvangstbevestiging).

Gdy podatnik nie zna języka holenderskiego, niemieckiego lub angielskiego albo uzna, że samodzielne rozliczenie jest dla niego za trudne, powinien skorzystać z usług firmy wyspecjalizowanej w odzyskiwaniu podatku z Holandii. Na rynku można znaleźć usługi tego rodzaju, takie jak:

Rozliczenie z holenderskim fiskusem jest przykrym obowiązkiem, ale w ten sposób można odzyskać nadpłacony podatek. Zwrot w postaci kilkaset euro może być dobrym do tego motywatorem. Należy jednak pamiętać, żeby sprawdzić dokładnie deklarację roczną, ponieważ błędy w rozliczeniu mogą znacznie opóźnić zwrot podatku.

Mobile Sliding Menu