Czasowniki rozdzielne w języku holenderskim

In Darmowy kurs języka holenderskiego

Dzisiaj trochę gramatyki. A konkretnie czasowniki złożone w języku holenderskiem. Niejednokrotnie zmagamy się z nimi w ‘formie pełnej’, ale też oczywiście ‘w formie rozklejonej’. Zasady przyświecające tej kwestii wydają się proste, chociaż sprawa komplikuje się w momencie, kiedy wypowiedź staje się bardziej złożona lub dotyczy sytuacji w czasie przeszłym. Warto poświęcić zatem trochę czasu na holenderskie czasowniki.

Zajmijmy się przykładem, który dla utrudnienia funkcjonuje ze słówkiem ‘aan’. W języku holenderskim spotykamy się mianowicie z tzw. Stałymi kombinacjami: czasownika oraz przyimków (zitten op, melden aan, schrijven met, geloven in, itd.)


bijdragen aan – przyczyniać się do

Pochodzi od: dragen – droeg – hebben gedragen

– Ik draag aan het succes van mijn bedrijf bij. zdania proste
Przyczyniam się do sukcesu mojej firmy.
– Ik droeg aan het succes van mijn bedrijf bij.
Przyczyniałem się do sukcesu mojej firmy.

– Ik heb aan het succes van mijn bedrijf bijgedragen.
Przyczyniłem się do sukcesu mojej firmy.

– Ik zal aan het succes van mijn bedrijf bijdragen.
Przyczynię się do sukcesu mojej fimy
– Ik hoop
dat ik aan het succes van mijn bedrijf bijdraag. zdania złożone
Mam nadzieję, że przyczyniam się do skucesu mojej firmy.
– Ik hoop
dat ik aan het succes van mijn bedrijf heb bijgedragen.
Mam nadzieję, że przyczyniłem się do sukcesu mojej firmy.
– Ik hoop
dat ik aan het succes van mijn bedrijf bijdroeg.
Mam nadzieję, że przyczyniałem się do sukcesu mojej firmy.
– Ik hoop
dat ik aan het succes van mijn bedrijf zal bijdragen.
Mam nadzieję, że będę się przyczyniać do sukcesu mojej firmy.

Dobrą metodą jest praca na jednym zdaniu, jak wyżej. Wybieramy jedno zdanie holenderskie i rozpisujemy je we wszystkich możliwych kombinacjach. Ważne jest też, aby kolorować sobie to, czego się uczymy. Szalenie pomocne. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś uzyskać więcej wskazówek, skontaktuj się z Panią Natalią, która przekona Cię, iż gramatyka holenderska nie jest taka trudna.

Mobile Sliding Menu